Hexol.com szanuje prywatność każdego odwiedzającego, zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest to. Hexol.com automatycznie zbiera pewne ogólne informacje. Informacje ogólne nie ujawniają tożsamości odwiedzającego. Zazwyczaj zawiera informacje o liczbie i częstotliwości odwiedzających oraz odwiedzanych stronach.

Hexol.com przestrzega wszystkich zasad wymaganych przez RODO, w tym:
– Przejrzystości, uczciwości i legalności w przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych;
– Ograniczenia przetwarzania danych osobowych do wyraźnych i uzasadnionych celów;
– Ograniczenia gromadzenia i przechowywania do minimalnej ilości danych osobowych wymaganych do określonego celu;
– Zapewnienia bezpieczeństwa, integralności i prywatności danych osobowych.

Prawo do informacji, prawo do sprostowania, zablokowania, usunięcia
Na pisemny wniosek poinformujemy Cię o Twoich danych przechowywanych na naszej stronie. Masz również prawo do poprawiania, blokowania lub usuwania tych danych. Wniosek należy złożyć na piśmie do naszego partnera, wymienionego na stronie kontaktowej witryny.

Wycofanie / anulowanie
Zawsze będziesz mieć możliwość sprzeciwienia się gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych i / lub odwołania zgody na gromadzenie, przetwarzanie i ujawnianie danych osobowych ze skutkiem natychmiastowym. Nie ma to wpływu na dane fakturowania i dane księgowe. Prosimy o kontakt pod adresem naszej strony internetowej.

Ogólne gromadzenie danych
Kiedy uzyskujesz dostęp do naszej witryny lub pobierasz plik, dane dotyczące tego procesu są przechowywane w pliku dziennika na naszym serwerze internetowym. Szczegółowo można przechowywać następujące dane:

– Adres IP (jeśli to możliwe, jest przesyłany lub przechowywany anonimowo)
– Nazwa domeny strony internetowej, z której pochodzisz
– Nazwa pobranych plików
– Data i godzina połączenia
– Nazwa dostawcy usług internetowych
– a także możliwa wersja systemu operacyjnego i przeglądarki
Adresy IP są przechowywane, ale nie są ograniczone do, przez kilka dni. Zapisywanie ich odbywa się ze względów bezpieczeństwa danych oraz w celu zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa naszego systemu.

Formularz kontaktowy
Jeśli wysyłasz do nas wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane wprowadzone w formularzu są przez nas zapisywane i przetwarzane w celu przetworzenia zapytania i odpowiedzi. Możesz to zakwestionować w dowolnym momencie (poprzez prawo do odstąpienia od umowy). Nie będziemy udostępniać Twoich danych bez Twojej zgody.

Google Maps
Ta strona internetowa korzysta z oprogramowania Google Maps dostarczonego przez Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie wszelkich zautomatyzowanych danych gromadzonych przez Google i jej agentów. Warunki korzystania z Map Google. Polityka prywatności Google.

Czcionki Google
Ta strona używa niektórych czcionek z Google do wyświetlania. Gdy odwiedzasz stronę, przeglądarka ładuje te czcionki. Twój adres IP, w tym odwiedzana strona (strona internetowa), zostanie przesłany na serwer Google. Więcej informacji na temat tych czcionek Google można znaleźć https://developers.google.com/fonts/faq i w Polityce prywatności Google https://www.google.com/policies/privacy/

Alert bezpieczeństwa
Chronimy stronę internetową i inne systemy informatyczne za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych przed utratą, zniszczeniem, nieautoryzowanym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją lub nieautoryzowaną dystrybucją Twoich danych. Jednak pełna ochrona przed wszystkimi zagrożeniami jest praktycznie niemożliwa pomimo wszystkich podjętych środków. Ponieważ nie możemy zagwarantować pełnego bezpieczeństwa danych podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, zalecamy wysyłanie poufnych informacji przez e-mail.

Pliki cookie
Nasza strona korzysta z plików cookie. Plik cookie to plik tekstowy, który jest tworzony podczas odwiedzania strony internetowej i jest buforowany w systemie użytkownika witryny. Jeśli użytkownik witryny ponownie uzyska dostęp do serwera witryny, przeglądarka witryny wysyła ją do wcześniej otrzymanego pliku cookie na serwerze. Serwer może ocenić informacje uzyskane za pomocą tej metody. Na przykład pliki cookie mogą być wykorzystywane do kontrolowania reklam lub ułatwiania przeglądania strony internetowej. Pliki cookie są również wymagane do aktywacji funkcjonalności operacyjnej naszej witryny (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO przesłuchiwany w celu ochrony uzasadnionych interesów operatora tej strony – .. Używamy plików cookie wyłącznie zgodnie z art. 5. 1 DSGVO, czyli zgodnie z zasadami „legalności, dobrej wiary, przejrzystości”). Jeśli chcesz zapobiec używaniu plików cookie, możesz to zrobić za pomocą lokalnych ustawień w przeglądarce internetowej, takich jak Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera lub Safari.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Każdy ma prawo skierować skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim zamieszkania, miejscu pracy lub miejscu domniemanego naruszenia prawa, jeżeli osoba zainteresowana uzna, że przetwarzanie danych odnosi się do tego narusza rozporządzenie UE w sprawie podstawowych danych (DS-GVO).

Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo do otrzymania danych osobowych, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnym i łatwym do odczytania formacie.

Poufność dostępu do klientów
Jeśli masz dostęp do bezpiecznego obszaru na naszej stronie z hasłem, jesteś odpowiedzialny za zachowanie tego hasła w tajemnicy. Prosimy o nieujawnianie nikomu hasła.

Linki do innych stron internetowych
Nasza strona / aplikacja może od czasu do czasu zawierać linki do stron internetowych osób trzecich lub do naszych innych stron internetowych. Klikając link do którejkolwiek z tych stron, podkreślamy, że witryny te mają własne polityki prywatności i że nie ponosimy odpowiedzialności za te zasady. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą polityką prywatności przed zezwoleniem na udostępnianie danych osobowych na tych stronach internetowych.